GE Maskintjänst säger upp leverantörsavtalet med BDX

GE Maskintjänst har valt att säga upp gällande leverantörsavtal med BDX. GE Maskintjänst har under flera år befunnit sig i stark tillväxt och har flera verksamheter under sina vingar. GE Maskintjänst kommer efter avtalets utgång att vara en fristående aktör som levererar maskiner, mekaniker, borrning och service till hela marknaden.

Vi tillsammans med BDX avser att låta pågående arbeten löpa enligt statuerade villkor i avtalet under kommande 6 månader. Vi, GE Maskintjänst, välkommnar nya och befintliga kunder att höra av sig vid frågor om pågående, kommande arbeten och eventuella framtidsplaner.

Kontakt: VD/Ägare: Ralf Eriksson, 070-576 39 55, ralf@maskintjanst.com