Maskinentreprenad

GE Maskintjänst är ett av malmfältens äldsta företag i entreprenadbranschen och vårt största fokus är att vi utför våra arbeten med säkerhet och kvalité. Vår mångåriga erfarenhet gör oss till en trygg och säker samarbetspartner för alla typer av mark- och anläggningsarbeten.

Vi ser gärna nära samarbeten med beställare oavsett om det gäller stora entreprenader mot företag eller enklare uppdrag hos privatpersoner, detta för att tillsammans hitta den bästa tänkbara lösningen och på så vis skapa maximalt värde för kunden.

Vår breda maskinpark är anpassad för att klara allt från tung gruvmiljö till känslig stadsmiljö. Vi har egen kalkylering, projektledning och expertis inom olika områden så att du som kund kan känna dig trygg med att vi offererar och levererar den bästa lösningen just för dig..

Bygg & Anläggning

GE Maskintjänst har egen kompetens och utrustning för att åta sig kompletta bygg- och anläggningsuppdrag.

Vi har under de senaste åren varit med och levererat några större projekt:

 • Höjning av dammarna kring sandmagasinet i Aitik, 2015-2020, Egen
 • Dammhöjning HS-magasin i Aitik 2020, Egen entreprenad
 • Bygg och anläggning av Vattenmagasinet Aitik (UE) 2018-2020, Huvudleverantör
 • Nyanläggning av HS-Magasin, etapp 2, 2016-2017, Egen entreprenad

Vi levererade också ett komplett färskvattensystem till projektet Aitik 36 där anrikningsverken flyttades till ny placering. Vår del i arbetet bestod i allt från borrning av vattenbrunnar, ledningsdragning till bygge av kompletta hydroforstationer inklusive montage av rör, pumpar tryckförhöjning och installation av radonavskiljare.

maskin 6

Vi levererade också ett komplett färskvattensystem till projektet Aitik 36 där anrikningsverken flyttades till ny placering. Vår del i arbetet bestod i allt från borrning av vattenbrunnar, ledningsdragning till bygge av kompletta hydroforstationer inklusive montage av rör, pumpar tryckförhöjning och installation av radonavskiljare.

entreprenad 2

Energivillan: GE Maskintjänst genomförde i egen regi markarbeten, plattgjutning inkl. värmeslingor till golvvärme samt invändiga finsnickerier. Husets design och skalet levererades från Englunds hus.

Andra exempel på uppdrag är bygget av Boda-Borg, äventyrsanläggning i ett bergrum på fjället Dundret och bygget av en komplett vindkraftverksanläggning i Kalix skärgård m.m.

GE Maskintjänst är även utbildade för anläggning av enskilda avlopp.

Energivillan: GE Maskintjänst genomförde i egen regi markarbeten, plattgjutning inkl. värmeslingor till golvvärme samt invändiga finsnickerier. Husets design och skalet levererades från Englunds hus.

Andra exempel på uppdrag är bygget av Boda-Borg, äventyrsanläggning i ett bergrum på fjället Dundret och bygget av en komplett vindkraftverksanläggning i Kalix skärgård m.m.

GE Maskintjänst är även utbildade för anläggning av enskilda avlopp.

entreprenad 2

Gräv & Schakt

GE Maskintjänst AB växer kontinuerligt och det är därför alltid svårt att hinna med uppdateringar rörande maskinparkens storlek samt de uppdrag som vi utför. Vi har idag maskiner av alla slag, Grävmaskiner, dumprar, truckar, hjullastare, bandschaktare, vältar, lastbilar samt trailerekipage. De minsta maskinerna väger några hundra kilo till de största som väger upp till 120 ton.

Maskinerna kan utrustas med en mängd olika skopor och tillbehör; kabel-, smal-, galler- och planeringsskopor, hydraulhammare, rivningsgrip, betongkrascher m.m.

Vi har flera olika varianter av specialmaskiner som är anpassade för väldigt specifika uppdrag. Här märks bland annat grävmaskiner utrustade med, rivningsaggregat, djupgrävningsaggregat och maskiner med höjbara hytter. Vår breda maskinpark medför att vi oftast har en lösning för era mest komplicerade projekt!

Vi har flera olika varianter av specialmaskiner som är anpassade för väldigt specifika uppdrag. Här märks bland annat grävmaskiner utrustade med, rivningsaggregat, djupgrävningsaggregat och maskiner med höjbara hytter. Vår breda maskinpark medför att vi oftast har en lösning för era mest komplicerade projekt!

Rivning & Sanering

GE Maskintjänst har utrustning, kompetens och erfarenhet av rivning och sanering av olika objekt.

Bland rivningsuppdragen märks följande:

 • Rivning Kostförsörjningen Malmberget, 2020.
 • Rivning Malmbergets ishall, 2020.
 • Rivning Torget i Malmberget, 2020. Rivning Östra Malmberget etapp 2, 2019-2020.
 • Rivning Spruthuset Gällivare, 2018.
 • Rivning Skorsten till kostförsärjningen, 2017.
 • Rivning Elevhemsområdet Malmberget, 2011: Rivning av 123 villor. Full selekteringsrivning enligt EUs avfallshierarki.
 • Rivning Statoil bensinstation, Malmberget: Innefattade upptagning av bränsletankar under jord och rör, sanering och avstädning.
 • Rivning Kompressorstation i Vietas nationalpark invid StoraSjöfallet. Rivning omfattade sanering av kompressorstation, inkl. oljeföroreningar.
 • Rivning Tallbacka, Myråsen och Bäckåsen: Projektet innefattade rivning av hyreshus och komplementbyggnader till dessa.

GE Maskintjänst har Grävmaskiner, hjullastare och mankraft som kan hantera rivningsmaterial enligt uppställda normer och lagar och riktlinjer. Vi har den utrustning som krävs för rivning av alla sorters rivningsobjekt, stort som litet eller lågt som högt.

maskin 3

Lastning & Transport

GE Maskintjänst har en stor maskinpark som kan användas i alla sorters mark och anläggningsarbeten. Genom planering kan enheter planeras in på strökörningar eller större schakt där vi kan stå för den totala samordningen och körningen.

maskin 3