vind 3

Kvalité och hållbarhet

Samhället står idag för stora klimatutmaningar och branschen som vi arbetar i är en del av utmaningen och vi behöver därför arbeta aktivt för att även vara en del av lösningen. Vi investerar kontinuerligt i nya maskiner och ser på så vis till att vår maskinpark och fordonsflotta är uppdaterade med den senaste tekniken och de högt ställda miljökraven.

Vi följer utvecklingen av nya miljövänligare maskiner noga och investerar i det när det är ekonomisk möjligt. Vi arbetar för att så långt som det är möjligt göra hållbara val, för oss är det viktigt att ta vara på de resurser som vi har, oavsett om det handlar om människor, maskiner eller material.

GE Maskintjänst arbetar kontinuerligt med frågor gällande kvalité, miljö och arbetsmiljö och vi arbetar aktivt med att våra anställda ska vara trygg i att de jobbar och verkar på en säker arbetsplats.

Vår målsättning är att inga arbetsplatsoyckor ska inträffa och för att nå fram till det behöver vi alla på företaget vara delaktig i arbetet. Vi uppdaterar kontinuerligt våra rutiner och policys för att de på bästa sätt ska leda oss i arbetet till att nå våra mål.