vind 1

Vindkraft

Göran Eriksson, som grundade GE Maskintjänst, har alltid arbetat för hållbara miljömässiga projekt och han var tidigt intresserad av vindkraft. Arbetet med att få en godkänd process med att anlägga och bygga vindkraft är lång och stundtals svår men i början på 2000 talet fick vi vår ansökan godkänd.

År 2005 var bygget med det första verket, som mäter 75 meter, färdigt och därefter påbörjades bygget av ett andra verket. Även där valde vi att anlita Vestas och den här gången satte vi upp ett 85 meter högt verk. Verken står på Storön i Kalix. Dessa två verk producerar i snitt sex gånger mer el än vad hela vår verksamhet förbrukar.

GE Maskintjänst AB var den första klimatkompenserande aktören i Norrland med egna 2st egna vindkraftverk som löpande producerar in ”ren” energi på stamnätet.

Vi har också byggt ett energihus i Gällivare där energiförbrukningen totalt understiger 10 000kWh/år, inkl hushållsel.