2020-03-13 Coronatider, Beakta följande

Hejsan i dessa Corona tider så vill vi uppmana alla kollegor och följare att ta hand om er och tänk på hygienen.😷 Vi vet ju inte hur drabbad vi kommer bli men vi måste försöka ta detta på fullaste allvar! Målet är inget men livet är allt, ta vara på varandra och ha en trevlig helg så hoppas vi detta virus inte sprider sig!🙏
#gemaskintjänst
@ Gällivare

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/pcb.2324870047811558/2324869971144899/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB5L5l0GwzzO1KtWFwCD-oanepCJTviTyo60Z5_3-vlczUQr6M-L1o3oveJ1_xtC2C-Gf9yie63OKem&__xts__%5B0%5D=68.ARDm8-Y3b1C49tJHCQ5K9uipYGx7zQ5GGK_Q_XxZ6P55MazqoKzqPIny_8upwUqwuPccCVHYVFpHtT41gSHzh3JlMWTWt6LBORKd5QQeDVKe9JxZHhV9770R_Cwn2EmxD-YF8FMhRy12_aoa4gd9ip_JLf-yP8Cn9HxJjqQQdEuaMe7UC4p_msQCOpWTRRdIlRiXH1apZlVqq-EsHVL0Ff-8WCS0eSiJiCce9nsP-N1bnPpnhn_LcrenqpzplU3W4mOiqmwFUnod9CiY68dhPFOMKYz09LpW50UvIokiVWKv-Rz7NIpXogk9TYhTrOiAq7H792MvOtolYxkkSWelna6EhO5s

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/pcb.2324870047811558/2324870001144896/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBIrp2Hua0ruH6yvdGKiamSUdJ-OQ2Y9cSjoerkZ1aNij1HUNQSHNAnK7uB_M9eLAIoPiQSoMD8ldEu&__xts__%5B0%5D=68.ARDm8-Y3b1C49tJHCQ5K9uipYGx7zQ5GGK_Q_XxZ6P55MazqoKzqPIny_8upwUqwuPccCVHYVFpHtT41gSHzh3JlMWTWt6LBORKd5QQeDVKe9JxZHhV9770R_Cwn2EmxD-YF8FMhRy12_aoa4gd9ip_JLf-yP8Cn9HxJjqQQdEuaMe7UC4p_msQCOpWTRRdIlRiXH1apZlVqq-EsHVL0Ff-8WCS0eSiJiCce9nsP-N1bnPpnhn_LcrenqpzplU3W4mOiqmwFUnod9CiY68dhPFOMKYz09LpW50UvIokiVWKv-Rz7NIpXogk9TYhTrOiAq7H792MvOtolYxkkSWelna6EhO5s