2020-03-09 Trailerchaufför sökes

Trailerchaufförer kolla hit!
Vill du vara med i vårat gäng och vara spindeln i nätet? Då är detta ett jobb för dig! Vi söker en trailerförare med placeringskort Gällivare. Du jobbar dagtid men möjlighet till 7/7 och som maskinflyttare får du lära dig något nytt varje dag. Du skall ha CE samt YKB och adr är meriterande. Tveka inte att höra av dig till oss! Maila din ansökan till info@maskintjanst.com @ Gällivare

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/pcb.2322020154763214/2322020041429892/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGgCkG23fAK3sxxoDSoqNK076mahGWyjDBDuSGaebfPpdtJvQU7yCXXiSbuh5x9xz9scNOH_CCW87Q&__xts__%5B0%5D=68.ARBkUhzfQ4iYm_t7knaq6t7uCJEs5eZsmhKgiFhpTf0LiOlkT8FX3m4OzSHNY0Awme6QbEIME4FZSuWwCqnzBWOQ_dapce_4U5hyk9khd-KVpB6ysk8oSlp4eV6Dit9XlxNfmPSTQzucvL-ZoCoGUiait0ZMclYrjWFo1hLbg72Wn_7Wb_WE5Hfglg5jSFwUfCzq8xofHis04_wzOeFLQaziMElrnRftPjaXsefSUM-Niyjg_0lrYQOrQbwiGK4iLhzg1SN_gLU8q0KDryEiVsJxmy3E0m0EaIAXT2ftdOrojfPBlzKyYB7iqW7AgKYK3TWc7ZcMkOidEzivxCNkGy7hpR4Z

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/pcb.2322020154763214/2322020091429887/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfI-RXUAYfg754_bjZZsRgK7HctJRsIsgqUETlxAe1k_y-OaqWaQeuQhSHsJ9f1JtNyLsIv2AhS7_2&__xts__%5B0%5D=68.ARBkUhzfQ4iYm_t7knaq6t7uCJEs5eZsmhKgiFhpTf0LiOlkT8FX3m4OzSHNY0Awme6QbEIME4FZSuWwCqnzBWOQ_dapce_4U5hyk9khd-KVpB6ysk8oSlp4eV6Dit9XlxNfmPSTQzucvL-ZoCoGUiait0ZMclYrjWFo1hLbg72Wn_7Wb_WE5Hfglg5jSFwUfCzq8xofHis04_wzOeFLQaziMElrnRftPjaXsefSUM-Niyjg_0lrYQOrQbwiGK4iLhzg1SN_gLU8q0KDryEiVsJxmy3E0m0EaIAXT2ftdOrojfPBlzKyYB7iqW7AgKYK3TWc7ZcMkOidEzivxCNkGy7hpR4Z

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/pcb.2322020154763214/2322020128096550/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDCa8bw9siLAg6dPm_gBqSYwHA975da-NeRFVQDK4TPwzcyrmdOdny-BzXhvac27JxFU0qHirNMZmiP&__xts__%5B0%5D=68.ARBkUhzfQ4iYm_t7knaq6t7uCJEs5eZsmhKgiFhpTf0LiOlkT8FX3m4OzSHNY0Awme6QbEIME4FZSuWwCqnzBWOQ_dapce_4U5hyk9khd-KVpB6ysk8oSlp4eV6Dit9XlxNfmPSTQzucvL-ZoCoGUiait0ZMclYrjWFo1hLbg72Wn_7Wb_WE5Hfglg5jSFwUfCzq8xofHis04_wzOeFLQaziMElrnRftPjaXsefSUM-Niyjg_0lrYQOrQbwiGK4iLhzg1SN_gLU8q0KDryEiVsJxmy3E0m0EaIAXT2ftdOrojfPBlzKyYB7iqW7AgKYK3TWc7ZcMkOidEzivxCNkGy7hpR4Z