2020-01-01 Nytt år och nya möjligheter, en summering av året som gick och var vi är på väg…

2020-01-01
Året som gått har varit fantastiskt på många sätt, samtidigt som starten var värsta tänkbara. Därefter har alla verksamheter utvecklats, tagit stora kliv framåt och vi arbetar i en fortsatt högkonjunktur av sådant slag som vi aldrig tidigare har upplevt.

Olyckan, En start på året som inte får ske!
Jag skall skriva några rader om ett långt år som för företaget startade med värsta tänkbara tragedi. En olycka på arbetsplatsen som inte får ske. En tung tid för anhöriga, medarbetare och för företaget i stort. En tung start på ett nytt år som var så fullt med möjligheter och en sak som för alltid kommer att finnas kvar hos alla som på något sätt drabbades av detta. Det får aldrig ske igen och skulle vi veta vad som hänt och kunnat förhindra detta, så hade vi stoppat tiden för länge sedan.

Med dessa första rader vill jag därför åter belysa till er; samtliga läsare, anställda, arbetsledning, mfl. Att det alltid finns tid till eftertanke och att vi alltid skall sträva efter att komma hem säkert efter arbetet. Vi skall vara förberedda och presentera våra arbeten på bästa tänkbara sätt. Planering och genomgångar är nyckeln för att arbetsplatsen skall vara säker. Samtidigt är det en uppmaning till er alla; att verkligen ta genomgångarna på allvar! Det handlar om just din säkerhet. Det är viktig information som du måste känna till! Vi är inte längre i skolan där ouppmärksamhet gav sämre betyg utan nu pratar vi om livet – där ouppmärksamhet kan ge tuffa konsekvenser. Det är för allas skull vi påtalar hur vi skall arbeta! Beakta:

– Vi arbetar i en miljö som trots allt kan vara farlig om vi bortser eller struntar i riktlinjer och upplagda arbetsmetoder.
– Oftast sker saker på grund av att någon är villig att ta en liten genväg (ofta för att uppnå en liten/minimal tidsvinst).
– Alla anställda/individer/personer måste faktiskt ”SJÄLV” ta ett stort ansvar för det dagliga arbetet. Fundera och inte göra det som kan vara farligt.

Jag vill därför påminna er om att beakta det som sagts, stanna upp varje dag innan start, tänk efter, påtala/värna till/om varandra om ni upplever ett riskfyllt beteende, lämna in riskobservationer, tillbud och olycksfall så alla får ta del av information om vad som sker. På detta vis kan vi komma framåt och kunna ta fram bättre underlag för framtiden.

Mekanisk verkstad
Vår mekaniska verkstad har främst under året arbetat med säkerhetsarbeten i form av rostskyddsåtgärder åt vår största beställare. Arbeten har utförts på bästa tänkbara sätt och vi säkerställer dagligen gångvägar för all personal på den arbetsplatsen. Vi strävar efter att skapa så säkra arbetsplatser som möjligt för alla som vistas kring arbetsplatserna. Verksamheten har under året vuxit och vi har tagit nya steg och förändrat och förbättrat rutiner kring arbetet med och till beställaren. Vi har ålagts och själva tagit fram en metodik för arbete med arbetsberedningar, uppföljning och redovisning av vårt arbete till beställaren och känner idag att vi har en bra dialog för framtiden.

Verksamheten har stadigt vuxit under året samtidigt som de stora problemen för verksamheten har varit att kunna få tag på personal i den utsträckning som efterfrågan kräver. Kunskaper och erfarenheter efterfrågas mer och mer och vi söker löpande efter nya duktiga medarbetare.

Investeringar kring ventilationen (arbetsmiljön i verkstaden) kom att avsluta året och startar nu det nya året. Ett lyft som förhoppningsvis ger en positiv effekt till alla anställda som vistas på verkstaden. Bara ni kommer ihåg punktinsatserna som är grunden för hela ventilationen.

2020, nytt år och nya möjligheter, ny arbetsledning och en hunger att utvecklas. Vi tror på ett gott 2020!

Borrning
Efter den oerhört tragiska olyckan så har borrningsavdelningen så sakteliga kommit igång med uppgifterna igen och arbetet flyter idag på enligt plan. Vi har utfört stora uppdrag både mot gruvnäringen, konsulter och privatpersoner. Ett spännande år där mycket av uppdragen som genomförts mot gruvorna i slutändan åter igen handlar om säkerhetsaspekter. Vi har installerat olika mätinstrument och inmätningsutrustningar som kan möjliggöra en bättre kontroll av bergets förändringar i och kring gruvorna. Dräneringsborrning för att minska trycket i väggar etc.

Givetvis har ett stort fokus legat på säkerheten och alla anställda och arbetsledning har arbetat bra med att få fram heltäckande rutiner för borrningen.

Samtidigt utför vi arbeten i linje med Göran Erikssons grundtankar där vi förser Norrbotten med brunnar för Bergvärme/Geoenergi, vi är alltså med och minskar på behovet av fossila bränslen och minskar behovet av direktverkande el. Vilken miljönytta! Vi är faktiskt miljöhjältar här! Hur många andra maskinföretag kan säga att man gör något för miljön?

Starten på 2020 ser bra ut där vi börjar sortera in uppdragen och vi tror på ett starkt kommande år!

Maskinentreprenad
Året startade med en lugnare period för maskinsidan där vi efter hårt arbete med dammhöjningar och dammanläggning hade en period där endast mindre delar av produktionen var igång. Reparationer av utrustning inför den nya säsongen tog vid och allt handlade om att komma starka tillbaka till damm-säsongen 2019. Diverse arbeten sysselsatte dock vår styrka där rivningar, spärrvallar och diverse tillkommande arbeten genomfördes.

2019-03-01, numera ett heligt datum i GE Maskintjänst historia, kom därefter då vi åter fick tillbaka ”våra” uppdrag under namnet gruvnära tjänster till Aitik-gruvan. De uppdrag som vi alltid genomfört, ända sedan starten av gruvan faktiskt, metodiker och uppdrag som vi själva i många fall tagit fram och vidareutvecklat i samarbete med gruvan. Vi förlorade uppdragen 2014 i samma veva som vi klev av BDX (som ägde avtalen). Men nu är vi tillbaka och nu skall vi visa att vi kan uppdragen och kan göra ett säkert arbete. Stora investeringar har genomförts och merparten av maskinerna i uppdraget är nya och säkra, förutsatt att alla tänker efter och stannar till i verksamheten om frågor och risker uppstår. Uppstarten har genomförts på ett lysande sätt och vi rullar på.

Säsongen för dammarbeten har slagit nya rekord och vi kan med stolthet idag meddela att vi aldrig lastat, transporterat och mottagit så mycket massor kring dammarna som i år.

Vi har åtagit oss flera uppdrag för arbete med både rivning och nyanläggning av tomter i och kring de samhällsomvandlingar som sker i och kring Gällivare/Malmberget/Liikavaara och Sakajärvi till följd av gruvbrytningen. Arbeten där vi känner att vi har bra arbetsmetodik och utför säkra arbeten med bra resultat. Bara att hoppas att även beställarna uppskattar och värdesätter metodiken där vi så långt det är möjligt vill arbeta i nära samarbete med beställarna.

Nya uppdrag har rullat in under senhösten och vi ser fram emot en bra start för 2020 där vi har riktigt bra ingång för framtiden.

Maskin- och bilverkstad (slangverkstad)
Servicefunktionerna nummer 1. Här ser vi till att maskiner, egna bilar och övriga fordon snabbt kan åtgärdas. Beakta hur snabba vi egentligen är för att ha vår utrustning på banan. Hur snabb är vi med åtgärder egentligen? Vi jobbar vidare med starka medarbetare och hoppas kunna hitta ett par nya kompetenta medarbetare till 2020.

Ett par investeringar är genomfört även här för att säkerställa en bättre ventilation och vi tror det kommer att bli uppskattade förbättringar bland er anställda.

Vindkraften och geoenergin, klimatkompensation av högsta rang
Jag har nämnt på ett ställe ovan att vi faktiskt är med och klimatkompenserar vår verksamhet med maskiner (bullrigt och stökigt). Vi var ju först av alla med det, men vi har bara inte förstått värdet av våra satsningar förrens nu.

Vi har haft 2st vindkraftverk igång i drygt 10år nu, som producerat och klimatkompenserat delar av vår klimatpåverkan i de olika verksamheterna. Vi var egentligen föregångarna till Polarbröd som nu med stora kampanjer visar att de producerar sitt bröd med vindkraftsproducerad el. GE Maskintjänst har bara inte sett det så, utan sett det som en naturlig del i verksamheten. Vår el till all byggnader, så som verkstäder, kontor och förråd har under de senaste 10 åren helt utgjorts av vindkraftsproduktion från våra egna vindkraftverk. Vi har därtill haft och har även i framtiden ett överskott av elkraft som vi dagligen pumpar ut på det svenska stamnätet vilket i sin tur kan ses som en klimatkompensation för våra maskinuppdrag.

Att vi därtill har geoenergi i alla företagets byggnader har alltså kompenserat och minskat vårt eget energiuttag i uppåt 20 års tid redan är bara bonus. Att vi därtill borrat bergvärme/geoenergi i Norrbotten uppåt 20 år ger en otroligt stor kompensation som ingen har beaktat tidigare. Men vilka miljöhjältar vi är!

TA med er detta för 2020, klimatet är viktigt och vi bidrar till detta på bästa tänkbara sätt!

Lyckat år, varför?
GE Maskintjänst AB har tack vara en stor grupp med väldigt bra anställda lyckats erhålla och genomföra alla uppdrag under året på ett bra sätt. Allt från mekaniker, maskinförare, borrare, arbetsledning till olika stödfunktioner som hjälpt till i verksamheten under 2019 vill jag rikta ett stort tack till!

Vi har vuxit starkt under året i alla verksamheter och arbetar idag på bästa och säkraste sätt!. Vi har tagit fram och sjösatt flera nya system som möjliggör enkel hantering av komplicerade data för individers säkerhet. Förutsatt att alla tar sitt ansvar så jobbar vi säkrast av alla. Arbetet med säkerheten kommer inte att stanna av, utan vi kommer att fortsätta.

Så som avslutning, se till att: Alla vi, kommer hem säkert, vågar påtala, ifrågasätter eller ställer frågor vid osäkerhet, så skall vi se till att 2020 blir ett nytt succéår för företaget och er anställda.

Tack, alla ni, för ett strålande bra genomfört 2019 och nu fokus på 2020!

Janne Pellikka
VD