2019-12-06 Julbord, julbord, låt tiden stå still en stund

2019-12-16 Årets höjdpunkt för de anställda. En storslagen smakupplevelse som inte är helt genomtänkt. Föreställ er själv att behöva arbeta efter denna förträffliga festmåltid. Trevligt att träffa alla medarbetare och inse att vi vuxit och är ett riktigt stort företag. Tack alla som kom och hoppas att det väl smakade.

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/pcb.2244850065813557/2244849049146992/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAdxSls6Rksypk7WzGikJZRN3GnZn8jh_XHGYC_1qcdk6pG0jimUvfrw_3uSRLnxitKxshthyi1Df8E&__xts__%5B0%5D=68.ARByxWjwa-osWFPSMT90EByA8gzzz7Kh8oFEbkmVDHSHM0y_sGX17urBB766HsSfdETAsq8YpNv-U8ei-9JFjuUUyszE080zhzIXTv5WIBCumDFVItNgaEjAIPznBTNXXfLCVyHID5ynG5rAKhbhMCkTgXpUq8SLOr4aINVjeIh1XEOb3O9dDg_t4UeYJv7c7_5YgYXrZIpdN7AtNyUPOINA6j2agJPKqQxoNj9FkLwTCB7OmgXMGTfrhlKNSn_suHWVVRniEq3hPewVAfXkj9VvnnHNRTDw6Xh6XcYwJaMigMSIk9FErUB0i72Tn9j___66Zea13L7gEfT-x7qC–KvwvLg