2019-10-18 Solen skiner och vi åtager oss transport av större slag

2019-10-18 Transport av truckflak. God planläggning, bra arbetsledning och duktiga medarbetare och därtill en hel del försiktighet krävs vid framförande av vårt ekipage efter allmänna vägar.

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/a.1526776190954285/2202676540030910/?type=3&eid=ARDFzgiLHEKEqP_iXDrAhcaR5bwH75OHkxpgXDE1H3MeqiOCAX0uUToyIcxPIRDNumovKzY3pk-CU8Gk&__xts__%5B0%5D=68.ARBVWjmHQSjIrVAAGOUA5-pFWqOwFaZpaW1DWpAwACGtdv1XpKtdDBoDEGteLvvygzBPnxL5oqvWztPpkjaI__tuM-wPAHDpDbqpCQiDWsOmlFSObhwq4GIPiz999hNIHm_1KfHZ_3mM9WZx6HjNM6BJiCfjI-_lpDJqfONMr04zDEA6pc3_l4BQii1i6YDG2yGGI6qjs__li9eH3gkdxxNonEqQz6aQNF-gde_xCcAsx19ZWQmL4kgjcfbyRwZPX8lVzadRtisSSpn6KvDJBMBeAELa-fetvsS3HFScyiOqr5jZe83lpj7bGMUvDoGUPukDydp4M-xk0uSd7XwpC5ZZePV_&__tn__=EEHH-R