2019-03-01 Gruvnära tjänster i Aitik

2019-03-01 är alltså datumet då GE Maskintjänst AB åter är tillbaka i Aitik för stötta gruvan med de gruvnära tjänsterna. Ett arbete som vi tappade i samband med vårt urträde ur BDX 2014. Men nu är vi tillbaka på allvar och starkare än någonsin. Vi avser att genomföra uppdraget från grunden med de flesta helt nya maskiner för att möta upp både beställarens krav men också för att ge oss själva en bra grund att stå på för att lösa uppgiften till full belåtenhet för beställaren.

I uppdraget ingår:

– Grävmaskin, 80ton, för skrotning.
– Grävmaskin, 70 ton) för skuthantering och diverse servicearbeten i gruva.
– Grävmaskin, 25ton, bandgående för servicearbeten, bygge av skyydsvallar och iordningställande av planer och övriga i gruvan förekommande arbeten.
– Grävmaskin, 25ton, hjulgrävare, för serviceuppdrag till delvis el-gruppen men också övriga gruvområdet dör hjulgrävare krävs för snabba uppdrag.
– Hjullastare, L110, för serviceuppdrag, elkablar, lyft, snöröjning etc. i gruvan.
– Hjullastare, 100ton, lastning av truckar och material hantering i och kring gruva.
– Truckar, 100ton, 4st för transport av material och för uppdrag att halk- och dammbekämpa i och kring gruvområdet.

Som synes så är många av uppgifterna direkt kopplade till att garantera och erbjuda gruvan en säkrare arbetsplats. Allt genomförs enligt strikt uppgjorda och genomgångna planer och personalen har visat stort engagemang vid starten av uppdraget. Nu hoppas vi på GE Maskintjänst AB att vi får ett bra samarbete samtidigt som vi gör ett bra arbete till beställaren.