Vindkraft

Energi
Göran Eriksson som grundade GE Maskintjänst AB har alltid haft miljöfrågor som en viktig del i verksamheten.

Företagets samtliga lokaler har geoenergi och företaget hjälper också ”världen” med sänkning av energiförbrukning genom att borra för geoenergi till nya kunder, företag och privatpersoner.

GE Maskintjänst AB var den första klimatkompenserande aktören i Norrland med egna 2st egna vindkraftverk som löpande producerar in ”ren” energi på stamnätet.

Vi har också byggt ett energihus i Gällivare där energiförbrukningen totalt understiger 10 000kWh/år, inkl hushållsel.