Vägbygge från T6 pågår

Aitik vagbygge

I projektet massförflyttning T6 anläggs för närvarande en väg för att förkorta och effektivisera transporeterna.