Rivning skorsten Malmberget

2015-10-12 Rivning av gamla ”kostförsörjningens skorsten pågår i Malmberget. GE Maskintjänst utför ett säkerhetsarebte då skorstenens stabilitet är kraftigt försvagad.