Kvarnflytt LKAB

2015-11-03 GE Maskintjänst har erhållit uppdraget att demontera, flytta och återmontera kvarn hos LKAB. Kvarnen som idag är placerad i Anrikningsverket skall demonteras från sin ursprungliga placering och därefter transporteras och monteras i den nya tillsatsmedelscentralen på Nalo. Ett bra och spännande projekt som vi nu tar oss ann.