GE Maskintjänst gör det omöjliga…

2013-01-22 Husflyttningen från Elevhemsområdet i Malmberget är i full gång och under senaste 15 timmarna har 3 hus förflyttats till sin nya placering på Söderbergs kullar i Gällivare. Totalt kommer 7 villor att förflyttas till nya platser runt om i Gällivare. Den rena Transporttiden har uppgått till mellan 2-3 timmar per hus. Nu återstår murning av källare på de sedan tidigare färdiggjutna plattorna på de nya adresserna.

Arbetet har genomförts med milimeterprecision och har varit en bra utmaning för personalen som åter igen har visat att allt är möjligt.

Janne 080   Janne 087