GE Maskintjänst är med och sanerar ett oljeläckage bakom Gällivare sjukhus.

Sanering Gällivare sjukhus