Dräneringsborrning och pall/tippborrningar 2013

Dräneringsborrning AitikGE Maskintjänst har erhållit ett stort projekt för borrning. ca 6 000m dräneringsborrning och 1 500m pall-/tippborrningar.