2017-06-01 Dräneringsborrningar i Siilinjärvi (Finland)

Med glädje kan vi meddela att vi fått förtroendet att utföra dräneringsborrningar i Yara OYs gruva i Siilinjärvi i mellersta Finland. Gruvan i Siilinjärvi inför i år för första gången dräneringsborrningar i gruvan för att minska vattentrycket i bergväggarna vid dagbrottsbrytning.

GE Maskintjänst har utfört liknande borrningar åt Boliden Mineral i Aitik i flera år och har således fått en väl fungerande metod som fungerar bra ur både produktions och arbetsmiljöperspektiv. Vi och kunderna känner sig trygga med metoden och detta är vår stora fördel då vi slåss om dessa uppdrag.

Vi hoppas givetvis att uppdraget i Finland samt Aitik ger oss bra referenser och därmed utökade chanser till att utföra liknande program på fler platser i Norden.