Buffertsligen 2013

Buffertsligen

GE Maskintjänst inleder transporterna av utrustning till Buffertsligen under veckan. Tanken är att starta upp med provkörning veckan innan repstoppet för att direkt efter det samma vara redo för skarp körning. Ett sant nöje att åter få ta över rodret och drifta en anläggning som vi själva varit med och driftat, förbättrat och skött om.