2019-04-03 Rampbygge i solen

2019-04-03 Vår bandschaktare är i full gång med att anlägga nya ramper för att erhålla snabbare access till lastplatser.

https://www.facebook.com/ge.maskintjanst/photos/a.1526776190954285/2072080569757175/?type=3&eid=ARD0LJSP5R1qQC381V-k7Axkqiko1fADj8ecXH62rZ7mlgVrY6DCtILUAKq1H6zJ44Wz5R5JrN03FhF1&__xts__%5B0%5D=68.ARBd6qRmyb_t355JQGVeiDGVWvbPh7U9a-RTRBXcWdybhwlQAs_b8_xOWOBnA6j8JEKsr-GAMlSZnGiV1KiXER1mtDjme2WuXUifDJkGesgI0edr8pGcCBzA3xrCxENZFLIL-htmTLLCGKubRuzQuhQTBZTbbu4vwg5d13fKTlkq7g0GwIQ4MpkpNWv36trMuGp3q5V82_agpHq8Erc5f67LKnOhdzXQ31FAvweYijqummNLJNcu9ozuZUSKVHuJnbj-_z6BSkG__WHgUJvIcBtzPk0hQE6P8JEVhRIRWyv8yM6ejfR0hYjMK0ZjNB2psAAQopCQjiCF86mD1BawtjX6ZGpJ&__tn__=EHH-R