2017-09-14 Ny Bandschaktare. CAT D6N LGP med fullständig bladreglering

CAT D6N LGP utrustad med fullständig bladreglering vilket underlättar vid arbeten så som släntning och slutfinnish. Den bredare larven medför som namnet antyder (LGP) Low Ground Pressure, ett lågt marktryck vilket skonar marken vid arbete med maskinen.

För mer information besök maskinens egen sida under vår maskinpark.