T6 Massförflyttning

BDX har, till glädje för GE Maskintjänst, erhållit en större massförflyttning från tipp T6 i Aitik till dammarna. GE Maskintjänst sköter lastning, rivning av tjäle, mottagning och delar av transporten och projektledning i entreprenaden.

Entreprenaden börjar med vägbyggnation och avslutas med den stora massförflyttningen…

Bandschaktare T6 i motljus 2012  Lastning T6 2013