LKAB Malmberget, 2017-06-01

GE Maskintjänst Ab har erhållit och utför nu rivning av delar av gamla Schaktugnsverket på LKAB i Malmberget. Ett utmanande arbete med rivning av gammal processutrustning och rivning på höjd.