Volvo EW160 B

Volvo EW160 B

IMG_0528-320x240

Maskinnummer 226
Årsmodell 2006
Räckvidd vid marknivå: 8,8 m
Grävdjup: 5,5 m
Maskinvikt: 17,5 ton
Totalhöjd: 4,0 m
Maskinbredd: 2,55 m
Med utfällbara stödben: 3,92 m
Skopvolym: 0,8 m³
Snabbfäste: B20
Med rototilt monterad blir räckvidden 0,4 m längre.
Extrautrustning: Hydraulhammare E68/S56, stolpdon, rototilt med gripkasett, betongkrascher RD 18, släntskopa, schaktskopa, tjälrivare, smalskopa, rivningsgrip, scanlaser och vibroplatta

Maskinspecifikation Volvo EW160B >>