Volvo ECR58 Plus

Volvo ECR58 Plus

Maskinnummer: 234
Årsmodell: 2007
Utrustad med 2,9 m bom och 1,54 m sticka
Räckvidd vid marknivå: 5,94 m
Grävdjup: 3,6 m
Maskinvikt: 5 590 kg
Maskinbredd: 2,0 m
Transporthöjd: 2,58 m (bom ök)
Plattbredd: 400 mm
Skopvolym: 0,142 m³
Snabbfäste: –
Extra utrustning: Hydraulhammare, stolpdon, rivare, smal-/krosskopa, tiltbar planeringsskopa, rototilt, rivningsgrip, grip, vibroplatta och BM fäste för att kunna använda hjullastareredskap

Maskinspecifikation Volvo ECR58 >>