Vill du jobba hos oss på GE Maskintjänst? Fyll i vårt formulär >> så kontaktar vi dej
Kompletta entreprenadlösningar som skräddarsys efter kundens önskemål.

Referenser.

Referenser

GE Maskintjänst har genom åren byggt upp många och långa kundrelationer.
Floran av uppdrag är mycket bred och omfattande. Några av våra referenser är t.ex.

Här har uppdragen handlat om många olika bygg- och anläggningsprojekt. Vi har även levererat lösningar inom VA- och energiområdet.

Mindre byggprojekt
• Mark och anläggningsarbeten
• Maskinarbeten
• Grundläggning
• Snickare
• Rivnining

Byggherre
Enskilda avlopp
Vattenförsörjningssystem
Maskintjänster
Verkstadstillverkning
Värmealternativ
Fjärrvärmeanläggande


En kund som drar nytta av vårt breda utbud av kompetenser och maskinpark. Vi har kontinuerliga uppdrag inom i princip hela maskin- och entreprenadområdet, mekanisk tillverkning och service men även säkerhet och besiktningar.

MASKINUPPDRAG
Serviceuppdrag (Maskiner ”stand by” ställer upp dygnet runt)
• Grävning i krossar
• Tömning av krossfickor
• Grävning av återvinningsdiken
• Arbeten i och kring malmlador

Fasta uppdrag
• Skrotning med kort och långaggregat
• Skuthantering
• Säkerhetsarbeten
• Skrotning

Entreprenader

• Dammhöjningar
• Schaktarbeten
• Grävning av elkablar
• Utrullning av elkablar
• Arbeten kring dammar (djupgrävning och förstärkningsarbeten)
• Skuthantering
• Hydraulhammare
• Borrning och skjutning

BORRNING
• Dräneringsborrning
• Bergvärme
• Vattenborrning
• Specialborrningar

VERKSTAD OCH UNDERHÅLL
• Tillverkning
• Underhållsarbeten
• Maskinmekaniker
Maskinbesiktning/Brandbesiktning
Gramkos brandbesiktning – Under jord


Här handlar det främst om entreprenaduppdrag som grävning, dammhöjning, mindre schaktarbeten, borrning av mätplintar, anläggning av elkablar. Men även leveranser av mektjänster, konstruktion, tillverkning och löpande service och underhåll.

Serviceuppdrag
• Grävning och tömning av dammar
• Maskiner UJ-besiktigade för grävning

Fasta uppdrag
Entreprenader
• Dammhöjningar
• Schaktarbeten
• Grävning av elkablar
• Utrullning av elkablar

Entreprenader
• Schaktarbeten
• Grävning av elkablar
• Utrullning av elkablar
• Arbeten kring dammar (djupgrävning och förstärkningsarbeten)
• Hydraulhammare

VERKSTAD OCH UNDERHÅLL
• Tillverkning
• Underhållsarbeten
• Maskinmekaniker
Maskinbesiktning/Brandbesiktning
Gramkos brandbesiktning – Under jord

Back to Top