CAT D6N LGP

Cat D6N LGP

LGP: Low Ground Pressure ger maskinen mycket bra egenskaper då marktrycket är lägre än på andra motsvarande maskiner i samma viktklass.
Schaktbladets justeringsmöjligheter medger också en utökat användningsområde för snabba bra resultat.
Manuellt kan också bredden på schaktbladet minskas varpå transportbredden minskas och maskinen i fråga är lättare att transportera/traila på allmänna vägar.

Maskinnummer: 336
Årsmodell: 2011
Miljökrav:
Maskinvikt: 19 281kg
Maskinbredd:  m
Transporthöjd:  m
Plattbredd:  mm
Extra utrustning: Rivare och schaktblad reglerbart i alla led.

Mera info strax…

Maskinspecifikation: CAT D6N. Bandschaktare.