2021-08-12 Spegling av Liebherr 960 i vatten

2021-09-12 Spegel, spegel…

Bild: Spegel, spegel på…..